Yritysarvot teoiksi

Toivoisitko että yritysarvonne näkyisivät vahvemmin tiimissäsi jokapäiväisinä tekoina?

Yhdessä koko tiimin kanssa sukellamme luovuuden kautta syvälle yrityksen arvojen merkityksellisyyteen. Tutkimme yrityksen eteenpäin vieviä arvoja tunnetasolla ja selvitämme kuinka ne esiintyvät eri rooleissa jokapäiväisessä työssämme.

Tämän kautta yhteinen visio selkenee, ymmärrys kasvaa, sekä vuorovaikutus paranee, rakentaen onnellisemman ja menestyksekkäämmän tiimin.

Prosessi on suunniteltu auttamaan jokaista tiimin jäsentä omaksumaan yrityksen arvot sekä helposti sisällyttämään ne omaan rooliinsa, tukien täten koko tiimin etenemistä vahvana ja yhteisenä yksikkönä. Otamme yhdessä jargonin pois yritysarvojen käsitteestä ja annamme niille niiden ansaitseman merkityksen, myös pienissä arjen toimissa.

Valmennuksessa Minna ja Peppi avaavat luovien työkalujen kautta tiimisi ymmärrystä arvomaailman merkityksestä.  Tämän luovan prosessin tulos ei ole vain tiimin jäsenten ajatukset, tunteet ja teot, vaan koko tiimin yhteinen suunta. 

Tiimin visiosta ja arvoista voitte myös tilata voimaannuttavan taideteoksen, jonka teille maalaa Sinakon lahjakas taiteilija Minna Pietarinen. Hän visualisoi arvojen ytimen ja tiimin valmennuksen aikana heräävät tunteet kauniiksi maalaukseksi. 

Näkyvässä paikassa se toimii päivittäisenä muistutuksena koko tiimille ja herättää jokaisessa jäsenessä energisoivia tunnemuistoja, jotka motivoivat positiivisesti kohti kaikkia yrityksen tulevaisuuden tavoitteita.

Kesto: 3h

Hinta: Alk 1 500e alv. 0e

Kesto: 1-2 päivää

Hinta: Alk 2 800e alv. 0e