Miten luovuutta voi lisätä yritysmaailmassa?

Luovuus on usein ongelmanratkaisun ytimessä ja se esiintyy eri tavoilla eri rooleissa.

Oletko sinä mielestäsi luova ihminen? Ajatus luovuudesta jakaa ihmiset eri ryhmiin. On olemassa niitä jotka ovat omasta mielestään luovia ja mielellään käyttävät luovuutta elämässään jatkuvasti, oli sitten kyse taiteesta, musiikista, tanssista tai muusta luovasta menetelmästä. 

Ja sitten on olemassa ihmisiä jotka eivät mielestään ole lainkaan luovia, eivätkä omasta mielestään osaa esimerkiksi maalata tai laulaa. Mutta suurin osa ihmisistä taitaa olla jossain näiden kahden ryhmän välimaastossa. 

Kun valmennamme tiimejä käytämme erilaisia luovia keinoja, esimerkiksi maalaamista. Olemme huomanneet että ihmiset käyttäytyvät hyvin eri tavoin. Toiset innostuvat ja haluavat aloittaa heti, ja toiset saattavat empiä tilannetta. “En minä osaa maalata, vihasin kuvataidetta koulussa.” Usein juuri he saavat eniten irti valmennuksesta eivätkä halua laskea pensseliä valmennuksen päätyttyä.  

Vaikka puhummekin taide valmennuksesta, kyseessä ei ole taiteen opettaminen eikä valmennuksessa ole mitään tarvetta ns “osata maalata”. Maalaaminen on vain kanava, jonka kautta pääsemme itse asian ytimeen. Maalaamalla ajatuksia ja tunteita, syntyy uudenlaista vuorovaikutusta itseen ja muihin, me Sinakolla kutsumme sitä vuorovaikutustaiteeksi.

Luovat keinot auttavat meitä ymmärtämään itseämme ja maailmaa paremmin, ja se väistämättä vie vuorovaikutuksen uudelle tasolle. Teema voi olla esimerkiksi yrityksen arvot tai vaikkapa esihenkilön rooli, maalauksen kautta jokainen pääsee syventymään aiheeseen uudella tavalla joka herättää hyvin mielenkiintoisia keskusteluita.

Valmennukset ovat myös ratkaisukeskeisiä ja eteenpäin vieviä, joissa jokainen pystyy kehittämään itseään ja liikkumaan kohti omia sekä tiimin yhteisiä tavoitteita. Valmennuksessa käytämme taideterapian elementtejä, ja lopputuloksena jokaiselle jää oma taideteos, joka vielä pitkään valmennuksen päätyttyä herättelee tekijässään tunnemuistoja omista oivalluksista. 

Uskomme että pehmeät arvot ovat tärkeä osa kovaa bisnestä, ja kuten hyvin tiedämme, luovuus lisää luovuutta ja sitä kautta menestystä.  Luovuuden kehittäminen taiteen keinoin on sitäpaitsi hauskaa puuhaa, joka lisää positiivista energiaa, motivaatiota ja edistää tiimin hyvinvointia.

”Kiitos vielä mahtavasta työpajasta! Yhteisten arvojen pohtiminen tiimin kanssa yhdistettynä taiteelliseen iloitteluun oli mahtava kokemus, joka toi meitä yhteen. Ei voi kuin ihailla taiteen voimaa !” – Sinakon asiakas

Miten sinä mieluiten kehittäisit omaa luovuuttasi?